Děti, které chodily do mateřské školy loňský školní rok, zůstávají na stejných třídách.