+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Charakteristika školy

 

motto: „Kde je radost, tam je smích.”

Naše mateřská škola sídlí v samostatném areálu v sousedství zámeckého parku.

Budova byla postavena v roce 1980; původně pro 90 dětí. Od roku 2007 jsou vzhledem k zvýšenému zájmu dětí otevřena oddělení dvě, pro cca 45-50 dětí. Jedná se o budovu jednopatrovou; v přízemí je třída pro menší děti s veškerým zázemím – šatna, umývárna, hygienické zařízení, herna, hrací koutky a přilehlé kabinety. V prvním patře se nachází třída pro starší děti, prostorově identická se třídou přízemní. V areálu MŠ je i kuchyň, kde se vaří i pro základní školu.

Mateřská škola disponuje dostatečně velkou školní zahradou, která sousedí se zámeckým parkem. Je vybavena pískovištěm, prolézačkami, houpačkami, šplhací věží, bazénkem pro letní osvěžení.

Našim cílem bylo vždy vychovávat děti šťastné a spokojené a dát jim dobré základy do života. V průběhu let naší mateřskou školou prošlo 1600 dětí. Mezi nejznámější patří např. Ludmila Formanová, která do mateřské školy chodila v letech 1979-1982.

Pracujeme podle ŠVP (školní vzdělávací program), který jsme nazvali: „Objevujeme svět“. Měsíční celky jsou sestaveny tak, aby nabízely dostatek příležitostí k učení i k poznávání. Chceme, aby měly děti možnost setkat se s určitými hodnotami a současně nabízíme i prostor pro jejich vlastní vyjádření. Nejdůležitější v naší práci je hra a prožitkové učení, což plníme především při procházkách do přírody.

Naší snahou je, aby se děti v naší mateřské škole naučily naslouchat ušima, dívat se očima a cítit srdcem.