Charakteristika školy

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. Postupným ročníkem a kapacitou 200 žáků. Škole je zřizovatelem každoročně udělována výjimka z průměrného počtu žáků.

Naše škola je takříkajíc školou “rodinného typu”. Všechny děti se znají, navštěvují se o přestávkách, spolupracují v kroužcích, sportují společně. Vyučující se střídají při výuce různých předmětů, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý.