+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

10. Vánoční koncert v ZŠ
V pondělí 2. 12. naše MŠ navštívila základní školu, kde se konal vánoční koncert. Hráli a zpívali hasiči ze Zehub. Koncert se vydařil a všem se moc líbil.

11. Vánoční přání a dárečky
Děti z MŠ vyráběly vánoční přání a dárečky. Potom obě oddělení roznesly přání i dárečky na OÚ, hájovny, do ZŠ, pekárny, k paní Ronovské, do potravin. Zazpívali jsme koledy a někde děti dostaly i odměnu.

12. Vánoční besídka Berušky
V pondělí 16. 12. proběhla v oddělení Berušek vánoční besídka. Děti měly připravené vánoční básničky, písničky a závěrem zahrály pohádku „ Boudo, budko“. Účast rodičů a příbuzných byla velká, za což jsme rádi a nakonec děti rozdaly dárky svým rodičům.

13. Vánoční besídka Ježci
V pondělí 17. 12. proběhla v oddělení Ježečků vánoční besídka. Děti se naučily spoustu básniček, vánočních koled a besídku zahájily tanečkem. Písničky a básničky děti doprovázely na Orfovy hud. nástroje. Na závěr děti rozdaly dárky a přání rodičům a sklidily velký potlesk.

14. Pečeme perníčky
Děti z obou oddělení si zpříjemnily dopoledne v MŠ pečením perníčků. Připravené těsto společnými silami vyválely a vykrájely krásné perníčky. Paní kuchařky nám perníčky v kuchyni upekly. Společně jsme si na nich pochutnali.

15. Těšíme se na Ježíška
Ve čtvrtek MŠ zavítal Ježíšek. Netrpělivě jsme očekávali, jestli k nám Ježíšek přijde. Nakonec jsme se dočkali a dostali jsme spoustu dárků. Všechny děti měly velkou radost a s novými hračkami si s radostí pohrály.