Žákovský parlament

Hlavní úkoly

Žákovský parlament funguje na naší škole od roku 2009. Jsou voleni zástupci 3. – 9. ročníku, případně i 2. ročníku. Hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Zástupci parlamentu se scházejí každý měsíc, plánují činnosti, akce ve škole, dozvídají se novinky a změny, které se týkají výuky, provozu školy a mají možnost získat odpovědi na otázky, které zajímají i jejich spolužáky.

Na každé schůzce se hodnotí výsledky pořádaných akcí, co se podařilo, nepodařilo, co bude dobré příště změnit, zda jsme společně splnili cíl, který jsme si předsevzali, plánují se další akce.

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy, předávány při třídnických hodinách, osobním kontaktem se spolužáky.

Setkání žákovského parlamentu se zúčastňuje i ředitelka školy.

Koordinátorka žákovského parlamentu

Mgr. Marcela Palošová

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2021-2022

3. r. Anna Záklasníková, Sára Podaná
4. r. Jana Machová, Tomáš Grád
5. r. Andrej Janovec, Tobiáš Vavřín
6. r. Kristýna Záklasníková, Barbora Kónyová
7. r. Vít Sucharda, Tadeáš Poskočil
8. r. Denisa Grádová, Ondřej Orava
9. r. Martin Čechlovský, Květa Kosinová

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2020-2021

3. r. Jana Machová, Tomáš Grád
4. r. Martin Bláha, Tobiáš Vavřín
5. r. Kristýna Záklasníková, Barbora Kónyová
6. r. Vít Sucharda, Tadeáš Poskočil
7. r. Denisa Grádová, Ondřej Orava
8. r. Martin Čechlovský, Květa Kosinová
9. r. Samuel Vavřín, Aneta Němcová

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2019-2020

3. r. Martin Bláha, Tobiáš Vavřín
4. r. Kristýna Záklasníková, Barbora Kónyová
5. r. David Vavřín, Tadeáš Poskočil
6. r. Denisa Grádová, Ondřej Orava
7. r. Martin Čechlovský, Květa Kosinová
8. r. Samuel Vavřín, Aneta Němcová
9. r. Nikola Zikmundová, Karolína Zajícová

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2018-2019

3. r. Kristýna Záklasníková
4. r. David Vavřín, Tadeáš Poskočil
5. r. Denisa Grádová, Ondřej Orava
6. r. Martin Čechlovský, Kristýna Hörmannová
7. r. Samuel Vavřín, Anežka Němcová
8. r. Nikola Zikmundovám, Karolína Zajícová
9. r. Adéla Poskočilová

Schůzka 21. 9. 2018

Letošní školní rok jsou zvoleni zástupci 3. – 9. ročníku.
První letošní schůzka, scházet se budeme každý měsíc o velké přestávce v kabinetě 1. stupně u ředitelny – z důvodu možných organizačních změn nutno sledovat hlavní nástěnku.
Připomenutí, jakou má parlament funkci.
Zmapování situace a v dění v jednotlivých třídách, zda jsou s něčím problémy.
Informace o sběru papíru, víček od PET lahví, jsme opět zapojeni do sběru papíru s firmou Wega Recycling.
Pokyny před celoškolními exkurzemi pro oba stupně (všichni dostali písemně, kam se jede, kdy bude odjezd a návrat; I. st. ve středu 26. 9., Vodní dům u Zruče nad Sázavou, II. stupeň ve čtvrtek 27. 9. 2018, Kladruby).
Akce s rybáři Žleby – „Ve vodě nežijí jen vodníci“ pro I. stupeň, ve čtvrtek 27. 9. od 9.00 hodin na sádkách ve Žlebech.
Souhlasy rodičů – odevzdat.
Ovoce do škol a Mléko do škol – od letošního roku dostávají všichni žáci školy v jeden den najednou, závoz ve čtvrtek.
Návrhy parlamentu: uspořádání Zvířátkového dne? – na jaře 2019.
Dotaz: nabídka kroužků – upřesnění, visí na stránkách školy.
Diskuze, další dotazy.

Schůzka 25. 10. 2018

Vyhodnocení exkurzí – oba stupně.
Ovoce a mléko do škol – vyhodnocení, spokojenost.
Plánované akce na listopad: sbírání šišek (I.st.), pomoc v oboře – hrabání listí (II. st.), schůzky rodičů (21. 11. od 16.30 hod.)
Příprava na Mikulášskou nadílku, zajištění (8. + 9.r.)
Vystoupení dramatického kroužku – 7. 12. 2018.
Příprava vánoční výzdoby.
Problémy, návrhy, diskuze.

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2017-2018

 • 3. r. David Vavřín
 • 4. r. Ondřej Orava
 • 5. r. Květa Kosinová, Kristýna Hörmannová
 • 6. r. Samuel Vavřín, Anežka Němcová
 • 7. r. Nikola Zikmundová
 • 8. r. Adéla Poskočilová
 • 9. r. Petr Šust, Aneta Kožená

Schůzka 26. 9. 2017

 • Letošní školní rok jsou zvoleni zástupci 3. – 9. ročníku.
 • První letošní schůzka, scházet se budeme každý měsíc o velké přestávce v kabinetě 1. stupně u ředitelny – z důvodu možných organizačních změn nutno sledovat hlavní nástěnku.
 • Připomenutí, jakou má parlament funkci.
 • Zmapování situace a v dění v jednotlivých třídách, zda jsou s něčím problémy.
 • Informace o sběru papíru, víček od PET lahví, jsme opět zapojeni do sběru papíru s firmou Wega Recycling.
 • Pokyny před celoškolní exkurzí (všichni dostali písemně, kam se jede, kdy bude odjezd a návrat).
 • Změna školního řádu – používání mobilních telefonů ve škole, na exkurzích a výletech, souhlasy rodičů.
 • Ovoce do škol – od letošního roku dostávají všichni žáci školy, Mléko do škol – také všichni žáci školy. Výdej bude včas oznámen dle závozu.
 • Plánované ředitelské volno v pátek 29. 9. 2017.
 • Diskuze, dotazy

Schůzka 2. 11. 2017

 • Chování a problémy v jednotlivých ročnících.
 • Vybrání a objednání triček nebo mikin – 9. ročník – mají zařízeno.
 • Připomenutí, jak se ve škole vyjadřujeme – omezení vulgarismů.
 • Nescházet se před hlavním vchodem školy (vzniklý nepořádek pak padne na ty, kteří jsou zde viděni).
 • Teplota ve třídách (řešíme problémy s kotlem, pracujeme na zlepšení).
 • Návrhy: deváťáci chtějí zorganizovat jarní akci související s jejich ukončením docházky do ZŠ (např. vystoupení atd.) Vlastní koncepce, budeme probírat na dalších schůzkách.
 • Zajištění mikulášské nadílky – 8. nebo 9. ročník.
 • Sběr.
 • Různé.

Schůzka 1. 12. 2017

 • Organizace mikulášské nadílky, doladění detailů, časy. Plán návštěvy v naší mateřské škole.
 • Letošní školní rok není vánoční besídka ani den otevřených dveří, plánujeme akce s rodiči v zimě a na jaře (hravé dopoledne, sportovní klání atd.) Mohli bychom spojit s plány deváťáků na jejich závěrečný program, možné se přidat k dramatickému kroužku, až nacvičí divadelní představení a budou pořádat vystoupení pro veřejnost.
 • Plán posledního školního dne před Vánocemi – besídky v jednotlivých třídách, pouze s třídními učiteli.
 • Problémy, dotazy, různé.

Schůzka 25. 1. 2018

 • Před odjezdem na hory: organizační pokyny, ti co nejedou, rozvrh hodin, v jaké třídě budou.
 • Organizace příštího týdne: ve středu 31. 1. 2018 vydání výpisu z vysvědčení, ve čtvrtek 1. 2. 2018 – bruslení na čáslavském stadionu. Odjezd v 7.50 od školy, návrat v 11.00 hodin. Nebruslaři: zůstávají ve škole, učí se s panem učitelem Nesnídalem a pí uč Hozovou.
 • Ve středu 7. 2. – program Etiketa pro oba stupně, vybíráme 60 Kč.
 • V pátek 2. 2. 2018: pololetní prázdniny, návrat z hor.
 • Plánované akce pro ZZ: otevřená školní družina, soutěžní odpoledne.
 • Problémy, diskuze.

Schůzka 8. 3. 2018

 • V pátek dne 9. 3. – otevřená odpolední družina pro rodiče. Seznámení s prostředím, hračkami, práce s dětmi.
 • V pátek dne 23. 3. – představení dramatického kroužku pro veřejnost (od 15.30 hod. v tělocvičně školy).
 • Příprava projektu Odpadkový koš (9. r.) pro I. stupeň, bude realizován v dubnu nebo květnu 2018.
 • Focení – pátek 20. 4. 2018 od 8.00 hodin.
 • Čarodějnice – vlastní náměty a nápady, v rámci tříd, možné i společně.
 • Zápis do 1. ročníku – středa 4. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin.
 • Ředitelské volno: Po 30. 4., Po 7. 5. 2018 – organizační a technické důvody.
 • Třídní schůzky ZZ: středa 25. 4. 2018 od 16.30 hodin.
 • Ve čtvrtek 26. 4. 2018: Den bezpečnosti v Čáslavi – všichni.
 • Diskuze, jednotlivé třídy, chování atd.

Schůzka 3. 4. 2018

 • Jarní výzdoba školy – příspěvky.
 • Zápis do 1. ročníku, pomoc s organizací.
 • Focení – pátek 20. 4. 2018.
 • Den bezpečnosti – čtvrtek 26. 4. 2018, dopoledne, celá škola, odpolední výuka se koná.
 • Čarodějnice – v pátek 27. 4. – návrh 9. r. – přijít v převleku za čarodějnice. Zapojení ostatních tříd.
 • Ve středu 25. 4. – třídní schůzky (I. stupeň – od 16.15, II. stupeň – od 16. 45 hod.)
 • Sběr papíru, víček – pokračuje.

Schůzka 3. 5. 2018

 • Plánování výletů – jednotlivé ročníky.
 • Rozloučení s deváťáky – vlastní návrh a nápady, na příštím parlamentu upřesnit.
 • Zapomínání – problém napříč školou, zkusit omezit.
 • Oblékání – vhodnost některých modelů, převleky na TV, přezouvání.
 • Jednotlivé ročníky – problémy, požadavky, dotazy.
 • Pořady do konce školního roku, besedy.
 • Různé.

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2016-2017

 • 3. r. Denisa Grádová, David Luňáček
 • 4. r. Kristýna Hörmannová, Květa Kosinová
 • 5. r. Anežka Němcová, Eliška Zajícová
 • 6. r. Nikola Zikmundová
 • 7. r. Adéla Poskočilová
 • 8. r. Jakub Petřík, Petr Šust
 • 9. r. Jakub Richter

Schůzka 6. 10. 2016

 • Letošní školní rok jsou zvoleni zástupci 3. – 9. ročníku.
 • První letošní schůzka, scházet se budeme každý první čtvrtek v měsíci o velké přestávce v kabinetě 1. stupně u ředitelny – z důvodu možných organizačních změn nutno sledovat hlavní nástěnku.
 • Připomenutí, jakou má parlament funkci.
 • Zmapování situace a v dění v jednotlivých třídách, zda jsou s něčím problémy.
 • Informace o sběru papíru, víček od PET lahví, jsme opět zapojeni do sběru papíru s firmou Wega Recycling.
 • Začít pracovat na akci ke Dni otevřených dveří, která bude před Vánoci. Rodiče i ostatní budou mít možnost nahlédnout do tříd, připraven bude program nebo vystoupení, prodejní výstava výrobků, komentovaná prohlídka školy, vystoupení MŠ v ZŠ.
 • Mikulášskou nadílku zajistí podle tradice 8. ročník.
 • Plánované ředitelské volno v pátek 18. 11. 2016.
 • Diskuze, dotazy

Schůzka 3. 11. 2016

 • Mikulášská nadílka (konkrétní podoba, obsazení, zúčastní se i 1. žák 9. ročníku). Půjde se jen do tříd I. stupně, dárečky zajistí učitelé. Půjdeme i do mateřské školy. Přesné časy domluvíme průběžně.
 • Plánované ředitelské volno na pátek 18. 11. 2016, mají zapsáno v ŽK, visí i na internetu.
 • Blíží se rodičovské schůzky – středa 23. 11. 2016, zhodnocení práce ve třídách, přípravy na vyučování, nošení pomůcek a úkolů.
 • Příprava na Den otevřených dveří: čím mohou přispět – samostatná aktivita, vyzdobit si třídu, školu, účast na programu – domluveno.
 • Diskuze, dotazy.

Schůzka 1. 12. 2016

 • Mikulášská nadílka – Po 5. 12. (časový rozvrh v ZŠ – I. stupeň, MŠ a OÚ).
 • Den otevřených dveří (program, účastníci, časový plán, nácvik – generálka – v pátek 16. 12. Od 13.30 hodin v tělocvičně školy).
 • Jednotlivé ročníky – potřeby, problémy, požadavky (chování žáků).
 • Poděkování za sběr víček a papíru, pokračuje do dovolání dál.
 • Zhodnocení adventní návštěvy zámku, inspirace.
 • Diskuze, dotazy.

Schůzka 5. 1. 2017

 • Poděkování za Mikulášskou nadílku, Den otevřených dveří.
 • Plánujeme bruslení v úterý 31. 1. 2017 na čáslavský stadion, celé dopoledne, pak poslední hodinu vysvědčení. Zajištění bruslí, lze do dvojice a půjčit si.
 • Hodnocení školy – dotazníky rodičům, dotazníky žákům.
 • Plánování exkurze na jaře, náměty.
 • Sběr víček, papíru.
 • Různé, připomínky,nápady.

Schůzka 10. 2. 2017

 • Situace ve třídách, problémy, vztahy, pomoc.
 • Problém s prospěchem, kdo, jak dotyčnému pomoci.
 • Jarní prázdniny 20. 2. – 25. 2., chování a bezpečnost o prázdninách.
 • Kulturní akce – jaro 2017 (divadla, kina, pořady ve škole, besedy).
 • Schůzky rodičů v dubnu 26. 4. 2017.
 • Přemýšlet o společné akci školy, do které zapojíme i rodiče žáků – náměty na příští schůzce v březnu.
 • Náměty na celoškolní exkurzi v květnu.
 • Připomínky, nápady, požadavky.

Schůzka 15. 3. 2017

 • Kulturní akce – připomenutí.
 • Schůzky rodičů v dubnu – St 26. 4. 2017.
 • Vyhlášení ředitelského volna před velikonočními prázdninami (10. 4. – 12. 4. 2017 – organizační a technické důvody).
 • Návrhy žáků na jarní školní akci – upřesnit do příštího parlamentu na začátku dubna, co vymysleli a kdy akci plánují.
 • Zápis do 1. ročníku dne 5. 4. – pomoc při organizaci.
 • Různé.

Schůzka 6. 4. 2017

 • Jarní akce a projekty – vlastní návrhy: Den Země – Zelený den (stanoven na pátek 21. 4. 2017). Co budeme dělat, co si s sebou vzít, kde se bude konat, jak dlouho. V případě špatného počasí budeme ve škole.
 • Další akce: v květnu nebo na Den dětí: převleky dle vlastního výběru (každá třída si bude moct vybrat, za co půjde převlečena, např. upíři atd). Upřesní se na příštím parlamentu v květnu.
 • Třídy: problémy, návrhy řešení.
 • Exkurze, náměty na výlety.

Schůzka 4. 5. 2017

 • Výlety, exkurze, termíny.
 • Den dětí 1. 6. – pro 1. stupeň připraví 8. ročník.
 • Zelený den – kvůli počasí přesunut na červen.
 • Akce dle vlastních návrhů – červen, až bude hezké počasí (návrh na převleky, plavkový den atd.)
 • V plánu je ještě: multikulturní beseda s Muzeem romské kultury a beseda s probační a mediační pracovnicí pí Komárkovou o kriminalitě mládeže, téma je záškoláctví.
 • Otevírání oken a vyhazování věcí ven.
 • Různé.

Schůzka 8. 6. 2017

 • Výlety – termíny.
 • Návrh osmáků připravit program a hry pro I. stupeň na poslední týden školy – samozřejmě ano, promyslet.
 • Zelený den – v pátek 23. 6., oba stupně.
 • Zvířátkový den I. stupeň, + dobrovolníci z II. stupně (možnost si přinést či přivést zvířátko a něco o něm ostatním říct). Organizace.
 • Uzavření známek k 19. 6. 2017.
 • Vyzvedávání vysvědčení: pokud nebudou žáci ve škole, vyzvedne sourozenec nebo rodinný příslušník, případně si lze vyzvednout v pondělí 3. 7. od 9 do 12 hodin v ředitelně školy.
 • Poslední školní den nefunguje školní družina a nebude se vařit ani ve školní jídelně.
 • Různé.

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2015-2016

 • 3. r. Květa Kosinová, Kristýna Hörmannová
 • 4. r. Samuel Vavřín
 • 5. r. Nikola Zikmundová
 • 6. r. Gabriela Podaná
 • 7. r. Jakub Petřík, Petr Šust
 • 8. r. Jakub Richter
 • 9. r. Vojtěch Pavlas

Schůzka 30. 9. 2015

 • Letošní školní rok jsou zvoleni zástupci 3. – 9. ročníku.
 • První letošní schůzka, scházet se budeme každou poslední středu v měsíci velké přestávce v kabinetě 1. stupně u ředitelny.
 • Připomenutí, jakou má parlament funkci.
 • Zmapování situace a v dění v jednotlivých třídách, zda jsou s něčím problémy.
 • Informace o sběru papíru, víček od PET lahví.
 • Zhodnocení exkurze do Hlinska a na Devět skal, chování na exkurzi.
 • Začít pracovat na akci ke Dni otevřených dveří, která bude před Vánoci. Rodiče i ostatní budou mít možnost nahlédnout do tříd, každý ročník si připraví program nebo ukázku hodiny.
 • Na příští schůzce se domluvit, kdo zajistí Mikulášskou nadílku.
 • Diskuze, dotazy.

Schůzka 22. 10. 2015

 • Informace o stavu sběru papíru a víček od PET lahví.
 • Jak pokračují práce na akci ke Dni otevřených dveří, která bude před Vánoci. Rodiče i ostatní budou mít možnost nahlédnout do tříd, každý ročník si připraví program nebo ukázku hodiny, výzdoba školy, pozvánky.
 • Zajištění Mikulášské nadílky (8. + 9. ročník).
 • Ředitelské volno 26. a 27. 10., podzimní prázdniny. Pondělí 16. 11. volno není, ale bude zvláštní program ve škole a v obci (cvičný poplach, pomoc místním organizacím – zámek, obora).
 • Příprava Halloweenu (Dušiček), výzdoba.
 • Diskuze, dotazy.

Schůzka 18. 11. 2015

 • Vyhodnocení požárního poplachu a spolupráce s oborou a zámkem.
 • Zajištění Mikulášské nadílky – konkrétní osoby, časový plán, organizace.
 • Adventní prohlídka zámku – celá škola ve středu 9. 12. 2015; různé.

Schůzka 16. 12. 2015

 • Přípravy Dne otevřených dveří, konkrétní programy, pozvánky a jejich distribuce.
 • Zpravodaj školy za loňský rok – výtah z výroční zprávy, rozdat po obci.
 • Vánoční výzdoba – učitelé VV a žáci ve výtvarné výchově.
 • Exkurze před Vánocemi: 7. ročník – Pardubice, 9. ročník – Praha.
 • Různé.

Schůzka 25. 2. 2016 (lednová schůzka se nekonala)

 • Průběh plavání, změna rozvrhu (potrvá do 14. 4. 2016).
 • Jarní prázdniny – chování v době jarních prázdnin – dělání nepořádku v okolí školy.
 • Chování ve třídách, mezi spolužáky, problémy s jednotlivci.
 • Plánované testování 5., 7. a 9. ročníku (Kalibro už proběhlo v 5. a 9., následuje SCIO ve zmíněných ročnících a závěrečné je Close v 9.).
 • Sběr papíru a víček od PET lahví – do konce školního roku.
 • Jarní výzdoba školy, Velikonoce, Den Země v dubnu.
 • Různé, diskuze.

Schůzka 5. 4. 2016

 • Plavání – příští týden naposled, pak návrat k původnímu rozvrhu.
 • Rodičovské schůzky 20. 4. 2016.
 • Chování ve třídách, problémy (René Horváth, 5. ročník, spojené ročníky 4. + 5. ve třídě, je o 3 roky starší než ostatní a vyhrožuje jim, mluví nevhodně, odmlouvá i učitelům, když má „špatný den“; rodiče ostatních dětí si chodí stěžovat na jeho chování) – stále toto řešíme, dohlížíme ve zvýšené míře, spolupracujeme s kurátorem z OSPOD Čáslav, příští týden naplánovaná schůzka s Reném a jeho matkou, kurátorem, výchovnou poradkyní, vše probereme a domluvíme další postupy.
 • Příprava Dne Země, náměty na Den dětí v červnu.
 • Kultura – pořady a představení, které nás čekají.
 • Různé

Schůzka 3. 5. 2016

 • Chování žáků (René Horváth 5. ročník).
 • Sběr víček pokračuje, do konce června i sběr papíru.
 • Ředitelské volno ve čtvrtek 12. 5. 2016 – přerušení dodávky el. energie.
 • Příprava na Den dětí (zajištěna návštěva obory a zámecké věže 1. 6.)
 • Příprava Dne se zvířátky – domácími mazlíčky – I. stupeň.
 • Náměty na poslední týden školy v červnu před vysvědčením.
 • Různé.

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2014-2015

 • 3.r. Aneta Němcová
 • 4.r. Nikola Zikmundová
 • 5.r. Daniela Lysá
 • 6.r. Magdaléna Vavřínová, Barbora Trnková
 • 7.r. Adam Vondra, Jakub Richter
 • 8.r. Karolína Kunášková, Filip Kožený
 • 9.r. Jan Malý

Schůzka 25.9.2014

 • Letošní školní rok jsou zvoleni zástupci 3. – 9. ročníku.
 • První letošní schůzka, scházet se budeme každý poslední čtvrtek v měsíci o velké přestávce v kabinetě 1. stupně u ředitelny.
 • Připomenutí, jakou má parlament funkci.
 • Zmapování situace a v dění v jednotlivých třídách, zda jsou s něčím problémy.
 • Informace o sběru papíru, víček od PET lahví.
 • Chystaná drakiáda – dle počasí, termín bude upřesněn.
 • Zápis z jednání do sešitu ŽP – pověřen 8. ročník.

Schůzka 23.10.2014

 • Výzdoba školy – Mikuláš, Vánoce – žáci návrhy a náměty.
 • Zajištění Mikulášské nadílky – letos 8. ročník.
 • Vlastní návrhy na školní akce, projekty – rozmyslet do příští schůzky.
 • Pokračuje sběr víček i starého papíru.
 • Výskyt vší – domácí kontrola.
 • Drakiáda – v měsíci listopadu, dle počasí.
 • Akce příštích dní: pátek 24.10. – program Etiketa – oba stupně, I. stupeň 14.11. – Divadélko Kůzle, II. stupeň 5.11. – Burza škol v KH.
 • Diskuze, návrhy, připomínky.

Schůzka 26.11.2014

 • Příprava na mikulášskou nadílku – kostýmy, organizace (8.r.), zajišťujeme i pro mateřskou školu.
 • Vánoční výzdoba – sami žáci, pí uč. Pavlasová, Arientová, Palošová, chodby a samotné třídy.
 • Spaní ve škole – jednotlivé třídy.
 • Vánoční besídky ve třídách poslední den školy před Vánoci.
 • Vánoční koncert ZUŠ ve středu 17.12.2014 v 10.00 hodin u Kosů.
 • Výjezdy a exkurze před Vánoci (4.r. Praha, 6.r. Pardubice, 8.r. Hradec Králové).
 • Výroba adventních věnců – příprava na příští týden, přinést pomůcky.
 • Různé, diskuze.

Schůzka 22.1.2015

 • Příprava na zápis do 1. ročníku – úprava a výzdoba školy, zajištění výrobků pro budoucí prvňáčky, výpomoc při organizaci samotného zápisu.
 • Bruslení 29.1.2015 – v den vydání vysvědčení; jedeme po 8. hodině od školy, bruslí se do 10.30 hodin, potom návrat.
 • Od 2.2. jarní prázdniny.
 • Různé, diskuze.

Schůzka 26.2.2015

 • Proběhne testování Kalibro v 5. a 9. ročníku, během března 2015. Oblasti testování: český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ, anglický jazyk. S výsledky budou žáci seznámeni a s testy budou dále pracovat.
 • Kulturní pořady v březnu: 2.3. Planeta Země – Indonésie, 10.3. Ethnomusic – multikulturní pořad jihoamerických indiánů.
 • Vyhlášení ředitelského volna na 5.3.2015 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie na dobu od 8.00 do 16.00 hodin.
 • Soutěže: účast na Olympiádě z českého jazyka, matematiky, Pythagoriádě, Dějepisné olympiádě.
 • Sběr víček, papíru, diskuze.

Schůzka 26.3.2015

 • Velikonoční výzdoba chodeb, nástěnek a tříd.
 • Přípravy na Den dětí, organizace starších ročníků pro mladší ročníky.
 • Děvčata 2. stupně se nabídla, že připraví pro školní družinu zábavné sportovní odpoledne v rámci své tělesné výchovy.
 • Den Země – náměty na činnosti – úklid kolem školy, sběr odpadků, oblečení atd.
 • Výsledky soutěží – úspěch v Dějepisné olympiádě – vítězství Vojtěcha Pavlase v krajském kole, postu do republikového kola.
 • Sběry, diskuze.

Schůzka 30.4.2015

 • Přípravy na Den dětí, zajistí 8. a 9. ročník pro I. stupeň.
 • V úterý 2.6.2015 I. stupeň na pochodové cvičení, hráči florbalu pojedou reprezentovat školu na florbalový turnaj do Čáslavi.
 • Sběr víček – změna: začínáme sbírat víčka pro organizaci Cesta životem bez bariér (http://www.cestazivotembb.cz/), důvod: nemusíme posílat poštou, můžeme vozit osobně.
 • Další úspěchy v soutěžích – okresní kolo Matematické olympiády (Vojtěch Pavlas, 8. ročník, 1. místo).
 • Diskuze, problémy.

Schůzka 4. 6. 2015

 • Poděkování za sběr víček. Poslední víčka jsme věnovali organizaci Cesta životem bez bariér, http://www.cestazivotembb.cz.
 • Poděkování za sběr a pomoc při odvozu papíru, nasbírali jsme 1.260 kg papíru, což je 18 kg/žáka.
 • Upozornění na nevhodné chování při TV – chlapci.
 • Ucpávání WC v patře – dívky.
 • Organizace závěru školního roku, výlety.
 • Připomínky, diskuze.

Zástupci jednotlivých ročníků pro školní rok 2013-2014

 • 2. r. Aneta Němcová, Eliška Bláhová
 • 3. r. Pavel Šulc
 • 4. r. Daniela Lysá, Kristýna Ksandrová
 • 5. r. Magdaléna Vavřínová, Jakub Petřík
 • 6. r. Jakub Richter, David Šulc
 • 7. r. Karolína Kunášková, Filip Kožený
 • 8. r. Michael Šulc
 • 9. r. Tereza Finková, Vít Ryšánek

Schůzka 26.9.2013

 • Letošní školní rok jsou zvoleni zástupci 2. – 9.ročníku.
 • První letošní schůzka, scházet se budeme každý poslední čtvrtek v měsíci o velké přestávce v kabinetě 1. stupně u ředitelny.
 • Připomenutí, jakou má parlament funkci.
 • Zmapování situace a v dění v jednotlivých třídách, zda jsou s něčím problémy.
 • Informace o sběru papíru, víček od PET lahví.
 • Chystaná drakiáda – začátek října, termín bude upřesněn.
 • Informace o chystané vánoční besídce, náměty a připomínky k její organizaci.
 • Zápis z jednání do sešitu ŽP – pověřen 7. ročník.

Schůzka 24.10.2013 (hosté: ředitelka školy Irena Marousková, VP Iva Burešová)

 • Informace o problémech s chováním žáků školy u pečovatelského domu na Sibiři (stížnost obyvatel domu byla čtena na zastupitelstvu obce 21.10. a škola dostala za úkol s ní seznámit všechny žáky ve škole).
 • Chystáme vánoční besídku – jaká je fáze příprav, co je třeba ještě připravit, dopracovat, jak budou vypadat pozvánky na akci…
 • Plánovaná odměna pro vybrané žáky, kteří budou mít určité zásluhy, nějakým způsobem vyniknou, pomohou, budu se podílet na něčem užitečném (zástupci parlamentu budou sledovat své ročníky, a potom navrhnou vhodné kandidáty z každého ročníku).

Schůzka 28.11.2013 (host: ředitelka školy Irena Marousková)

 • Chování žáků, případné problémy k řešení.
 • Příprava na Mikulášskou nadílku – každoročně zajišťuje 8. ročník, letos 8. ročník dobrovolně předává úkol k zajištění 9. ročníku, přidá se Gábina Čonková z 8. r.
 • Příprava na školní besídku – pozvánky a pevné stanovení termínů. Pozvánku vytvořila Tereza Finková z 9. ročníku, vytiskne paní učitelka Burešová. Pozvánku obdrží každý žák a vezme domů členům rodiny. Vyvěsíme i v obchodech, v pekárně, předáme na obecní úřad a do knihovny – požádáme paní knihovnici o vyhlášení obecním rozhlasem.

Schůzka 23.1.2014 (host: ředitelka školy Irena Marousková)

 • Pokračujeme ve sběru starého papíru i víček od PET lahví, určitě do konce tohoto školního roku.
 • Akce v nejbližší době:
  • Po 27.1.: „Šípková Růženka“ (Divadlo Čáslav), 1. – 4.r.
  • Čt 30.1.: Bruslení v KH 9.00 – 10.00 hodin; možno využít brusle ve dvojicích; kdo nebude moct bruslit – zůstává ve škole.
  • pátek 31.1.: Pololetní prázdniny.
  • Po 3.2.: Zápis do 1.r., 15.00 – 17.00 hodin, pomáhá 7. ročník
  • Po 3.2.: „Madagaskar“ (Divadlo Čáslav), 5. – 9.r.
  • Út 4.2.: Začátek plavání I. stupně; jezdíme v úterý od 10.00 do 11.30 hodin, předpokládaný konec v půlce dubna, změna rozvrhu.
  • 9. ročník – návrhy na rozloučení se základní školou.
 • Přemýšlet o kandidátech – odměna za zásluhy (viz minulá schůzka).
 • Diskuze, náměty, problémy.

Schůzka 27.2.2014

 • Sběr – víčka, papír.
 • Chování ve třídách, problémy.
 • Kandidáti – Olomouc – terénní výuka.
 • Výtvarné soutěže: Vrchlice – Maleč: „Světový den vody“ (proběhlo školní kolo, v Út 4.3.2014 přijedou zástupci VHSKH předat ceny za nejhezčí výkresy – 3 místa ve 2 kategoriích, účast pana starosty).
 • Výtvarná soutěž – Svaz chovatelů Hostovlice: „Chováme domácí zvíře“ – předání diplomů.
 • Výzdoba školy – maškarní tématika (masky, kostýmy).
 • Diskuze, náměty.

Schůzka 27.3.2014

 • Sběr – víčka, papír, kolik jsme nasbírali víček k dnešnímu dni.
 • Chování ve třídách, problémy: v 6. ročníku nová žákyně, její začlenění do kolektivu, v 7. ročníku – chování některých jedinců.
 • 9. ročník – rozloučení se ZŠ, náměty na program na odchodnou, pasování nových deváťáků.
 • Možnost sportovního vyžití o velké přestávce: na hlavní chodbě instalován stůl na stolní tenis; dle platného rozpisu může II. stupeň chodit hrát, pokud si žáci přinesou svoje hrací náčiní (pálky, míčky).
 • Ukončení plaveckého výcviku k 15.4.2014, potom bude rozvrh vrácen zpět do původní podoby.
 • Soutěž „Matematický klokan“ – organizovala pí uč. Burešová, výsledky.
 • Náměty na dubnový „Den Země.
 • Diskuze.

Schůzka 22.5.2014

 • Sběr – dokončujeme jak papír, tak víčka pro letošní školní rok.
 • Chování žáků – jednotlivé třídy: nová žákyně v 6. ročníku odešla, místo ní nová žákyně – chodí o berlích – pomoc ostatních.
 • Plánování výletů na konci roku.
 • Příprava Dětského dne pro MŠ a I. stupeň ZŠ – pomoc s organizací – 7. roč. a pí uč. Palošová.
 • Příprava celoškolního projektu Evropa – 19.6.2014.
 • 9. ročník – příprava ekologického programu pro I. stupeň – třídění odpadu.
 • Pasování na čtenáře v 1. ročníku – pomoc s přípravou pí uč. Kratochvílové – 9. ročník.
 • Různé, diskuze.