Omluvy a omluvenky

Při nepřítomnosti žáka je nutné do 48 hodin informovat školu o důvodu nepřítomnosti.

Tel. 731 449 130 (sborovna) nebo 327 398 124 (ředitelna), mail zszleby@post.cz nebo Gmail
vyučujícího.

Pro uvolnění dítěte během výuky se musí zákonný zástupce dostavit pro žáka osobně.

Žák musí po návratu do školy předložit omluvenku v žákovské knížce podepsanou rodiči nebo
lékařem.