Pedagogický sbor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Marcela Palošová ředitelka zszleby@post.cz
Bc. Ivana Nováková zástupkyně ředitelky novakova@skolazleby.cz
Mgr. Dana Kubešová třídní 1. ročníku kubesova@skolazleby.cz
Mgr. Jana Pospíšilová třídní 2. ročníku pospisilova@skolazleby.cz
Bc. Zdena Klinkáčková třídní 3. ročníku klinkackova@skolazleby.cz
Mgr. Irena Slavníková třídní 4. ročníku slavnikova@skolazleby.cz
Mgr. Dana Jurčíková třídní 5. ročníku jurcikova@skolazleby.cz
Mgr. Miroslava Prchalová třídní 6. ročníku prchalova@skolazleby.cz
Mgr. Anna Poživilová třídní 7. ročníku + výchovný poradce pozivilova@skolazleby.cz
Pavlína Rytinová třídní 8. ročníku rytinova@skolazleby.cz
Mgr. Michal Tenušák třídní 9. ročníku tenusak@skolazleby.cz
Mgr. Aleš Kuklík učitel kuklik@skolazleby.cz
Monika Štainerová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Pavlína Matyášová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Kateřina Lásková asistentka pedagoga ZŠ + školní asistentka laskovak@skolazleby.cz
Hana Reková asistentka pedagoga ZŠ
Jaroslav Novák asistent pedagoga ZŠ
Markéta Prášková asistent pedagoga ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Markéta Čechová vedoucí učitelka MŠ cechova@skolazleby.cz
Bohdana Havránková učitelka MŠ havrankova@skolazleby.cz
Mgr. Gabriela Vašíčková učitelka MŠ vasickova@skolazleby.cz
Petra Dolejšová učitelka MŠ dolejsova@skolazleby.cz
Lenka Hörmannová učitelka MŠ hormannova@skolazleby.cz
Michaela Hermanová učitelka MŠ hermanova@skolazleby.cz
Tereza Ondrysková asistentka pedagoga MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Monika Štainerová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Pavlína Matyášová
asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zdeňka Trnková vedoucí ŠJ
Zdena Pelikánová vedoucí kuchařka
Marcela Šindelářová kuchařka