+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Pedagogický sbor

Základní škola

Mgr. Marcela Palošová ředitelka zszleby@post.cz
Bc. Ivana Nováková zástupkyně ředitelky novakova@skolazleby.cz
Mgr. Adéla Lebdušková třídní 1. ročníku lebduskova@skolazleby.cz
Bc. Zdena Klinkáčková třídní 2. a 4. ročníku klinkackova@skolazleby.cz
Pavlína Rytinová třídní 3. a 5. ročníku rytinova@skolazleby.cz
Mgr. Kateřina Zumpfová třídní 6. a 9. ročníku zumpfova@skolazleby.cz
Mgr. Miroslava Prchalová třídní 7. ročníku prchalova@skolazleby.cz
Bc. Miroslava Boržíková třídní 8. ročníku borzikova@skolazleby.cz
Mgr. Aleš Kuklík pedagog kuklik@skolazleby.cz
Ing. Hana Tomišková pedagog tomiskova@skolazleby.cz
Kateřina Lásková asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Monika Štainerová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Pavlína Matyášová asistentka pedagoga ZŠ matyasova@skolazleby.cz

 

Externisté

PhDr. Jana Žítková školní psycholožka

Mateřská školka

Bohdana Havránková vedoucí učitelka havrankova@skolazleby.cz
Jana Lášková učitelka MŠ laskova@skolazleby.cz
Zuzana Ištvánková učitelka MŠ istvankova@skolazleby.cz
Mgr. Gabriela Vašíčková učitelka MŠ vasickova@skolazleby.cz
Hana Reková
asistentka pedagoga MŠ rekova@skolazleby.cz
Lenka Hörmannová asistentka pedagoga MŠ hormannova@skolazleby.cz

Školní družina

Monika Štainerová asistentka pedagoga MŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Kateřina Lásková
asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz

Školní jídelna

Zdeňka Trnková vedoucí ŠJ
Květa Kosinová vedoucí kuchařka
Hana Šindelářová kuchařka
Marcela Šindelářová kuchařka