+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Pedagogický sbor

Základní škola

Mgr. Marcela Palošová ředitelka zszleby@post.cz
Bc. Ivana Nováková zástupkyně ředitelky novakova@skolazleby.cz
Soňa Zatřepálková třídní 1. ročníku zatrepalkova@skolazleby.cz
Mgr. Adéla Lebdušková třídní 2. ročníku lebduskova@skolazleby.cz
Bc. Zdena Klinkáčková třídní 3. ročníku klinkackova@skolazleby.cz
Mgr. Aleš Kuklík třídní 4. ročníku kuklik@skolazleby.cz
Tereza Francová třídní 5. ročníku francova@skolazleby.cz
Pavlína Rytinová třídní 6. ročníku rytinova@skolazleby.cz
Ing. Hana Tomišková třídní 7. ročníku tomiskova@skolazleby.cz
Mgr. Miroslava Prchalová třídní 8. ročníku prchalova@skolazleby.cz
Mgr. Anna Poživilová třídní 9. ročníku pozivilova@skolazleby.cz
Monika Štainerová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Pavlína Matyášová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Kateřina Lásková školní asistent laskovak@skolazleby.cz
Hana Reková asistentka pedagoga ZŠ
Eva Crkalová asistentka pedagoga ZŠ
Jaroslav Novák asistent pedagoga ZŠ

Mateřská školka

Bohdana Havránková učitelka MŠ havrankova@skolazleby.cz
Kristýna Ronovská učitelka MŠ ronovska@skolazleby.cz
Zuzana Ištvánková učitelka MŠ istvankova@skolazleby.cz
Mgr. Gabriela Vašíčková učitelka MŠ vasickova@skolazleby.cz
Lenka Hörmannová
asistentka pedagoga MŠ hormannova@skolazleby.cz

Školní družina

Monika Štainerová asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz
Pavlína Matyášová
asistentka pedagoga ZŠ + vychovatelka ŠD druzina@skolazleby.cz

Školní jídelna

Zdeňka Trnková vedoucí ŠJ
Květa Kosinová vedoucí kuchařka
Marcela Šindelářová kuchařka