+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Aktuality

Změna výše stravného od 1.2.2023

 Změna výše stravného od 1.2.2023 

 

 Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.2.2023 zvýšit cenu stravného. V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování dochází od 1.2.2023 k navýšení ceny stravného takto: 

 

 1. 3 –  6 let             přesnídávka                      13,- Kč

                                             oběd                      24,- Kč

                                            svačina                  11,- Kč

    2.    7 let                přesnídávka                    13,- Kč

                                             oběd                      28,- Kč

                                            svačina                  11,- Kč

 3. 7 – 10 let                         oběd                      28,- Kč

 4. 11 – 14 let                       oběd                      32,- Kč

 5. 15 a více let                   oběd                      38,- Kč

  Do kalkulace jsou zahrnuty i ceny pitného režimu.

 

 

    

Školní družina

Pro malý zájem
ve dnech podzimních prázdnin
26.10. – 27.10. 2022
nebude školní družina
ZŠ Žleby otevřena.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče,

přihlaste svým dětem obědy na www.strava.cz nebo u paní Trnkové tel. 327 398 235. Děti v mateřské škole přijaté od 1.9. a děti stávající jsou přihlášeny automaticky, děti ze základní školy mohou dostávat obědy od 2.9., pouze po přihlášení.