+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Aktuality

Volné dny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 21.  a 22. prosinec jako

VOLNÉ DNY.

V tyto dny nebude probíhat distanční výuka.

Mateřská škola je pro děti otevřená beze změn.

Obědy pro žáky základní školy jsou automaticky na tyto dva dny odhlášeny.

Výuka začne po vánočních prázdninách dne 4.1.2021, pokud MŠMT nestanoví jinak.

 

Krásné Vánoce přeje kolektiv zaměstnanců

Základní školy a Mateřské školy Žleby.

Návštěva hájovny

Dne 22.9. 2020 navštívily děti z MŠ žlebskou hájovnu, do které nepřišly s prázdnou. Děti od začátku školního roku na vycházkách v zámeckém parku sbíraly kaštany a žaludy pro zvířátka v oboře. Nasbíraly toho opravdu spoustu a děkujeme i všem, kteří pomohli se sběrem ve volném čase.

Otevření školy

Dne 18.11.2020 se otevírá škola pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci se budou učit dle rozvrhu. Ranní i odpolední družina bude fungovat obvyklým způsobem. Obědy je nutno nahlásit paní Trnkové předem.