Úplata

Výše úplaty je stanovena na 200 Kč za jedno dítě za měsíc.

Platby: 1) 800 Kč září až prosinec  – úhrada do 16.9. aktuálního školního roku 

2) 600 Kč leden až březen  – úhrada do 18.1. aktuálního školního roku

  3) 600 Kč duben až červen  – úhrada do 14.4. aktuálního školního roku

Částku uhradí zákonný zástupce v hotovosti u paní vychovatelek pí Štainerové nebo u pí.Matyášové. Příspěvek ve stanovené výši hradí zákonní zástupci bez ohledu na to, kolik času žák v ŠD tráví. Za dobu nepřítomnosti se příspěvek nevrací.