Režimové požadavky

Režim dne je stanoven podle základních požadavků pro děti předškolního věku a je pružně přizpůsobován jejich aktuálním potřebám. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Při nástupu dítěte do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Režim dne je možné operativně přizpůsobit vzhledem k momentální situaci, potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba oběda.

Orientační časy:

6.15 – 8.00 hod. příchody dětí, spontánní hra
8.00 – 8.45 hod. individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, spontánní hra, zahájení dne v kruhu, seznámení s programem dne, tělovýchovné chvilky, zdravotní cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry
8.45 – 9.00 hod. I. odd.
9.00 – 9.15 hod. II. odd.
hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena
9.00 – 9.30 hod. I. odd.
9.15 – 9.45 hod. II. odd.
společné řízené i skupinové činnosti dle aktuálních třídních plánů
9.45 – 11.45 hod. I. odd.
10.00 – 12.00 hod. II.odd.
příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.50 – 12.20 hod. I. odd.
12.05– 12.35 hod. II. odd.
hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena, odchody dětí, příprava na odpočinek
12.20, 12.35 – 14.15 hod. poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, vzdělávací a klidové činnosti, individuální práce s dětmi
14.15 – 14.30 hod. hygiena, příprava na stolování
14.30 – 14.45 hod. odpolední svačina
14.45 – 16.15 hod. spontánní hra, pobyt venku dle počasí, postupné odchody dětí