+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Tiskopisy

 

Přihláška ke stravování
Klikni ke stažení na ikonu
Souhlas ZZ se zpracováním osobních údajů dítěte
Klikni ke stažení na ikonu
Zápisní list
Klikni ke stažení na ikonu
Žádost o odklad povinné školní docházky
Klikni ke stažení na ikonu
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ZŠ
Klikni ke stažení na ikonu
Žádost o uvolnění žáka ze školního vyučování
Klikni ke stažení na ikonu