Dokumenty

Dodatek č.3 – Školní řád – změna ceny stravování Klikni ke stažení na ikonu velikost: 148kB
Dodatek č.2 – Školní řád – změna režimu dne
Klikni ke stažení na ikonu velikost: 119kB
Dodatek č.1 – Školní řád – změna provozní doby Klikni ke stažení na ikonu velikost: 98kB
Školní řád mateřské školy Klikni ke stažení na ikonu velikost: 268kB
Výroční zpráva MŠ 2021/2022
Klikni ke stažení na ikonu velikost: 5000kB
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Klikni ke stažení na ikonu velikost: 555kB
Provozní řád mateřské školy
Klikni ke stažení na ikonu velikost: 235kB
Dodatek č.1 – Provozní řád – změna provozní doby Klikni ke stažení na ikonu velikost: 151kB
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Klikni ke stažení na ikonu velikost: 4 885kB