+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Rozsvěcení vánočního stromu

Žáci ze základní školy i děti z mateřské školy nacvičili pásmo vánočních koled, v doprovodu svých vyučujících zazpívali a zpříjemnili tak krásný podvečer na rozsvícení vánočního stromu ve Žlebech. Vřelé DÍKY patří nejen dětem, ale i všem pedagogům, kteří se na vystoupeních podíleli. Spolupráce se všemi složkami se vydařila, určitě se znovu zapojíme do dalších akcí.

Na fotografie se podívejte do FOTOGALERIE

Podzim zamykání zahrady

Podzim, zamykání zahrady
S příchodem deštivého a chladného počasí nastal čas zamykání zahrady. Děti zahradu uklidily a shrabaly listí. Poté s pomocí říkanky uspaly nové herní prvky. Nezbývá nic jiného, než se těšit opět na jaro.

Čas jablíčkové vůně

Čas jablíčkové vůně
V tomto týdnu děti poznávaly ovoce a zeleninu. Společně jsme rozpoznávali chutě a procvičovali ostatní smysly. Děti si nakrájely donesená jablíčka, ochutily je a paní kuchařky nám z nich uvařily kompot. Byl moc dobrý.

Rodičovská schůzka

Dne 20. 11. 2019 budou od 15:30 hodin schůzky rodičů žáků 1. stupně a od 16:00 hodin žáků 2. stupně.

Projednávat se bude chování a prospěch žáků, školní řád, akce školy, plavání, lyžařský kurz….

Horniny a nerosty

7.11. se na naší škole již podruhé konala přednáška pana Pavla Urbana tentokrát na téma NEŽIVÁ PŘÍRODA – HORNINY A NEROSTY. Zúčastnili se jí žáci 2. – 5. tříd a žákyně 9. ročníku. Autor přednášky děti seznámil s nejběžnějšími horninami a nerosty a jejich výskytem v České republice i ve světě, a to vše na základě vlastních fotografií a sbírek. Během přednášky pan Urban reagoval na připomínky a odpovídal na dotazy žáků. Jako dárek jsme opět dostali sadu 4 vybroušených nerostů.