Aktuality

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých/nepřijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Žleby pro školní rok 2023/24 V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora zastoupená Mgr. Marcelou Palošovou, ředitelkou školy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice U Č I T E L / U Č I T E L K A  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y učitel/učitelka 2. st. ZŠ, pouze s VŠ

Změna výše stravného od 1.2.2023

 Změna výše stravného od 1.2.2023     Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.2.2023 zvýšit cenu stravného. V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování dochází od 1.2.2023 k navýšení ceny stravného takto:     1. 3 -  6 let             přesnídávka     

Školní družina

Pro malý zájem ve dnech podzimních prázdnin 26.10. – 27.10. 2022 nebude školní družina ZŠ Žleby otevřena.

Přejít nahoru