+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Loučení s předškoláky

V pátek 19.6.2020 jsme se v naší školce slavnostně rozloučily s předškoláky. Počasí nám úplně nepřálo, tak se konalo rozloučení ve třídě Ježků v budově MŠ. Popřály jsme předškolákům mnoho úspěchů k nástupu do 1. třídy, předaly jsme pamětní list a hezkou knížku a všichni si přitukli „šampaňským“ pro děti. Oslava byla završena dětskou diskotékou. Celá akce se velmi vydařila, a nutno přiznat, bude se nám po dětech stýskat.
Kolektiv MŠ

Otevření MŠ

čestné_prohlášení (1)Dne 11. 5. 2020 se znovu otevře Mateřská škola ve Žlebech.

Nahlášení dítěte k docházce do MŠ je nutné nahlásit alespoň den předem na tel. 772 720 774.

podmínky pro přijetí do MŠ:

Podepsané čestné prohlášení: bez tohoto dokumentu nesmí dítě do MŠ

Měření teploty dítěte ráno při vstupu do MŠ

Rodiče nebudou vstupovat do budovy MŠ, dítě si budou přebírat zaměstnanci MŠ u dveří, v případě, že dítě vykazuje známky jakéhokoli onemocnění, nebude přijato do školky.

Nástup dětí nejpozději v 8:00 hod. Časy odchodů dítěte budou rodiče hlásit ráno – mezi 12:15 – 12:30 hod, 14:30 hod – 16:10 hod

Čistá rouška bude uložena pro dítě v sáčku v šatně.

Vzhledem k častějšímu pobytu dětí venku vybaví rodič dítě vlastní lahví s pitím, která bude podepsaná.

Zákaz nošení vlastních hraček do MŠ.

Všechna opatření jsou nastavena z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců školky.