Aktuality MŠ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých/nepřijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Žleby pro školní rok 2023/24 V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy

Oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení zákonní zástupci, výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ve Žlebech se od školního roku 2023/2024 zvýší, a to od 1. 9. 2023 na 400,- Kč měsíčně za 1 dítě. Zvýšení je z důvodu stálého navyšování provozních nákladů mateřské školy. Mgr. Marcela Palošová, ředitelka školy  

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků   se uskuteční v úterý 28. 6. 2022 od 15:00 hodin v budově ZŠ Žleby Na schůzce budou poskytnuty informace k organizaci výuky a nástupu dětí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023 Účast rodičů povinná.

Přejít nahoru