Dne 20. 11. 2019 budou od 15:30 hodin schůzky rodičů žáků 1. stupně a od 16:00 hodin žáků 2. stupně.

Projednávat se bude chování a prospěch žáků, školní řád, akce školy, plavání, lyžařský kurz….