+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Rozsvěcení vánočního stromu

Žáci ze základní školy i děti z mateřské školy nacvičili pásmo vánočních koled, v doprovodu svých vyučujících zazpívali a zpříjemnili tak krásný podvečer na rozsvícení vánočního stromu ve Žlebech. Vřelé DÍKY patří nejen dětem, ale i všem pedagogům, kteří se na vystoupeních podíleli. Spolupráce se všemi složkami se vydařila, určitě se znovu zapojíme do dalších akcí.

Na fotografie se podívejte do FOTOGALERIE

Podzim zamykání zahrady

Podzim, zamykání zahrady
S příchodem deštivého a chladného počasí nastal čas zamykání zahrady. Děti zahradu uklidily a shrabaly listí. Poté s pomocí říkanky uspaly nové herní prvky. Nezbývá nic jiného, než se těšit opět na jaro.