Změna výše stravného od 1.2.2023 

 

 Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.2.2023 zvýšit cenu stravného. V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování dochází od 1.2.2023 k navýšení ceny stravného takto: 

 

 1. 3 –  6 let             přesnídávka                      13,- Kč

                                             oběd                      24,- Kč

                                            svačina                  11,- Kč

    2.    7 let                přesnídávka                    13,- Kč

                                             oběd                      28,- Kč

                                            svačina                  11,- Kč

 3. 7 – 10 let                         oběd                      28,- Kč

 4. 11 – 14 let                       oběd                      32,- Kč

 5. 15 a více let                   oběd                      38,- Kč

  Do kalkulace jsou zahrnuty i ceny pitného režimu.