Zápis do mateřské školy se koná 13. 5. 2019 od 10.00 do 15.00 hodin v budově MŠ. S sebou přinesou zákonní zástupci svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte, potvrzenou od lékaře. Žádost a evidenční list si lze vyzvednout v MŠ od 8. 4. do 18. 4. 2019 v době od 8.00 do 15.00 hodin v oddělení Berušek; případně mohou být zaslány na žádost e-mailem. Pro děti narozené 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné. Povinností je očkování dítěte (neplatí pro děti s povinnou docházkou) . Dotazy zodpoví vedoucí učitelka MŠ Bohdana Havránková, tel. 327 398 349.