Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 21.  a 22. prosinec jako

VOLNÉ DNY.

V tyto dny nebude probíhat distanční výuka.

Mateřská škola je pro děti otevřená beze změn.

Obědy pro žáky základní školy jsou automaticky na tyto dva dny odhlášeny.

Výuka začne po vánočních prázdninách dne 4.1.2021, pokud MŠMT nestanoví jinak.

 

Krásné Vánoce přeje kolektiv zaměstnanců

Základní školy a Mateřské školy Žleby.