[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.17.6″ parallax=“on“ background_image=“https://www.skolazleby.cz/wp-content/uploads/2018/11/uraz.jpg“][et_pb_row _builder_version=“3.17.6″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.17.6″ parallax=“off“ parallax_method=“on“][et_pb_text _builder_version=“3.17.6″]

POSTUP PŘI ÚRAZECH ŽÁKŮ

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“3.17.6″ custom_padding=“|||20px“]

Vycházíme z vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, a dále ze zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Veškeré úrazy žáků jsou zapisovány do KNIHY ÚRAZŮ, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Je v ní uvedeno: pořadové číslo úrazu, jméno, příjmení a datum narození zraněného žáka, popis úrazu, popis události, místa události, zda byl úraz ošetřen a kým, podpis zaměstnance, který provedl záznam, případně další údaje. Kniha je uložena v ředitelně školy.

V případě závažnějšího úrazu je zákonný zástupce informován co nejdříve telefonicky, případně je povolán přímo do školy, aby si žáka odvezl.

PROTO JE DŮLEŽITÉ NAHLÁSIT ŠKOLE AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO, NA KTERÉM BUDE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE K ZASTIŽENÍ.

ZÁZNAM O ÚRAZU

Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka ve škole alespoň 2 po sobě jdoucí vyučovací dny, nebo

b) smrtelný úraz (žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu),

c) na žádost zákonného zástupce žáka, i když žák nechyběl 2 po sobě jdoucí vyučovací dny,

d) pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci žáka.

AKTUALIZACE ÚRAZU

Škola aktualizuje záznam o úrazu

a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo

b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.

 

Ostatní tiskopisy ohledně odškodnění úrazů obdrží zákonný zástupce v pojišťovně ČPP (České podnikatelské pojišťovně), u které je škola pojištěna nebo u ošetřujícího lékaře. Škola je pouze potvrzuje, případně hradí spoluúčast při odškodnění úrazu.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]