Vážení rodiče,

přihlaste svým dětem obědy na www.strava.cz nebo u paní Trnkové tel. 327 398 235. Děti v mateřské škole přijaté od 1.9. a děti stávající jsou přihlášeny automaticky, děti ze základní školy mohou dostávat obědy od 2.9., pouze po přihlášení.