Žáci ze školy dne 18. 12. šli popřát krásné vánoční svátky seniorům , zazpívali jim vánoční koledy a přinesli Vánoční přáníčka, která sami vyrobili v hodinách výtvarné výchovy, v pracovních činnostech nebo v družině. Stavili se i na Obecním úřadě , aby popřáli paní starostce a všem zaměstnancům.

foto v galerii