Žáci ze základní školy i děti z mateřské školy nacvičili pásmo vánočních koled, v doprovodu svých vyučujících zazpívali a zpříjemnili tak krásný podvečer na rozsvícení vánočního stromu ve Žlebech. Vřelé DÍKY patří nejen dětem, ale i všem pedagogům, kteří se na vystoupeních podíleli. Spolupráce se všemi složkami se vydařila, určitě se znovu zapojíme do dalších akcí.

Na fotografie se podívejte do FOTOGALERIE