Rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy si mohou vyzvednout zákonní zástupci dne 9.6.2022 od 8:00 do 15:00 v budově základní školy