Dne 23.6.2021 bude vydáváno zákonným zástupcům dětí:

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy Žleby.

V čase od 13:00 do 15:00, v základní škole.