Vážení zákonní zástupci,

výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ve Žlebech se od školního roku 2023/2024 zvýší, a to od 1. 9. 2023 na 400,- Kč měsíčně za 1 dítě.

Zvýšení je z důvodu stálého navyšování provozních nákladů mateřské školy.

Mgr. Marcela Palošová, ředitelka školy