Podle nařízení Vlády ČR se základní školy otevírají pro žáky 1. stupně dne 25. 5. 2020. Nadále však trvají omezení, která musíme všichni v rámci opatření dodržovat. Výuka není pro žáky povinná, pokud dítě bude chodit do školy, musí mít podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Výuka bude pro všechny třídy pouze čtyřhodinová,  podle zájmu rodičů budou mít děti možnost zůstávat ve škole obdobně jako v družině do 15:30. Nařízení vlády neumožňuje otevřít ranní družinu. Škola se otevře v 7:30. Výuka bude pro všechny končit v 11:30 hod. Školní jídelna funguje beze změn. Pokud máte zájem o obědy pro dítě, nahlaste se u paní Trnkové na tel. 327 398 235. Při nepřítomnosti žáka ve škole není možno vzít oběd s sebou domů.

Pro žáky, kteří se výuky ve škole nezúčastní, platí nadále domácí vzdělávání beze změn.

Každý žák musí mít s sebou roušku, žáci se nebudou měnit ve skupinách tříd. Vyučovat budou všechny předměty v 1. ročníku pí. uč. Lebdušková, ve 2. a 4. ročníku pí. uč. Klinkáčková a ve 3. a 5. ročníku pí. uč. Rytinová.

Před vstupem do školy se bude žákům měřit teplota bezkontaktním teploměrem. V případě hodnoty vyšší než 37°C nebude dítěti umožněn vstup do školy. Žáci si budou dezinfikovat ruce. Rodiče doprovázející děti nebudou vstupovat do budovy, předají dítě pověřené osobě před vraty školy.

Škola je připravena na výuku, máme zajištěno dostatečné množství dezinfekce. Budou dodržovány zvýšené hygienické normy. Žádáme rodiče, aby svým dětem vysvětlili vážnost situace a sami dodržovali bezpečnostní opatření.

čestné_prohlášení (1)