+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Od září 2019 nabízíme pracovní pozici školního asistenta, financovaného z OP VVV. Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona.
Úvazek: 0, 3 v MŠ, 0, 5 v ZŠ a 0, 2 v ŠD. Tento pracovník je veden jako nepedagog, zařazuje se do 8. platové třídy (16.230 Kč  – 24.400 Kč) . Požadované vzdělání: střední škola s maturitou pedagogického směru nebo základní vzdělání a kurz pro asistenty pedagoga. Zájemci mohou posílat žádosti na: zszleby@post.cz do 31. 3. 2019.