ZRUŠTE TRVALÉ PŘÍKAZY NA PLATBY ZA OBĚDY A ŠKOLNÉ!!
Příspěvek na MŠ (Březen – 125,-Kč, Duben – 0,-)
Vyúčtování bude ihned po otevření školy.