+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Dvouleté děti

 

O přijetí dítěte do mateřské školy vždy rozhoduje ředitelka mateřské školy. Rozhodnutím o přijetí se každé přijaté dítě stává dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.

Dvouleté děti mohou být přijaty do naší mateřské školy v případě volné kapacity a v případě, že takové děti budou samostatné a nebudou vyžadovat speciální péči způsobenou nezralostí.