Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám vysvětlila systém placení stravného v MŠ.

Financování regionálního školství přináší několik nových změn. Vaše dítě je přihlášeno k celodenní docházce do MŠ, tudíž by mělo odebírat celodenní stravu, to znamená dopolední přesnídávky, obědy a odpolední svačinky. V případě, že dítě odchází po obědě, dostává svačinu s sebou, protože ji platíte. Toto je opatření z finančních důvodů, neboť při polodenní docházce dostane školka podstatně méně dotací od státu. S tímto opatřením souvisí i změna provozní doby v MŠ, školka je otevřená od 6:15 do 16:15 hod.

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte zavolat přímo mně, paní ředitelce Palošové , tel: 772 720 771