Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol

Účast na této výuce je ze zákona povinná, v případě neúčasti omluvte své dítě třídnímu učiteli (v souladu se školním řádem). Podrobnější informace k výuce poskytnou třídní učitelé.

Od 26.10. do 30.10. neprobíhá distanční výuka, jsou prázdniny

škola nebude potvrzovat ošetřování, na stránkách ČSSZ bude zveřejněný nový formulář, nyní se tvoří. Ošetřovné se čerpá do 10ti let věku dítěte, 9 dnů ve výši 60%. Prázdniny se nezapočítávají.

Doufáme, že se děti do školních lavic vrátí v pondělí 2. Listopadu

Byly vytvořeny emaily pro komunikaci s vyučujícími pro jednotlivé ročníky. Najdete zde domácí úkoly a domácí přípravu.

Emailové adresy jsou společné pro všechny. Neměňte přístupová hesla!!!

1.třída: zszleby1@seznam.cz  heslo: skolazleby

2.třída: zszleby2@seznam.cz  heslo: skolazleby

3.třída: zszleby3@seznam.cz  heslo: skolazleby

4.třída: zs4zleby@seznam.cz  heslo: skolazleby

5.třída: zszleby5@seznam.cz  heslo: skolazleby

6.třída: zszleby6@seznam.cz  heslo: skolazleby

7.třída: zszleby7@seznam.cz  heslo: skolazleby

8.třída: zszleby8@seznam.cz  heslo: skolazleby

9.třída: zszleby9@seznam.cz  heslo: skolazleby