+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

Otevření ZŠ pro 2. stupeň

Dle nařízení vlády se dne 8.6.2020 otevírá základní škola pro žáky 2. stupně. Výuka bude probíhat denně do 12:25. Rozvrh tříd viz tabulka. Školní jídelna funguje beze změn, je však nutné ke stravování dítě nahlásit pí Trnkové, tel.: 327 398 235. Podmínkou pro vstup žáka do budovy je vyplněné čestné prohlášení. Pro stažení klikněte zde

pondělí, středa, pátek

  1 2 3 4 5  
6. + 9. M ČJ ČJ AJ Z, PŘ  
7. AJ M Z, PŘ, M ČJ  
8. ČJ Z, PŘ, CH M ČJ M  

 

úterý, čtvrtek

  1 2 3 4 5  
6. + 9. ČJ M AJ Z, PŘ D  
7. AJ ČJ M D Z, PŘ,  
8. Z, PŘ, CH, AJ ČJ OV M  

 

Otevření základní školy

Podle nařízení Vlády ČR se základní školy otevírají pro žáky 1. stupně dne 25. 5. 2020. Nadále však trvají omezení, která musíme všichni v rámci opatření dodržovat. Výuka není pro žáky povinná, pokud dítě bude chodit do školy, musí mít podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Výuka bude pro všechny třídy pouze čtyřhodinová,  podle zájmu rodičů budou mít děti možnost zůstávat ve škole obdobně jako v družině do 15:30. Nařízení vlády neumožňuje otevřít ranní družinu. Škola se otevře v 7:30. Výuka bude pro všechny končit v 11:30 hod. Školní jídelna funguje beze změn. Pokud máte zájem o obědy pro dítě, nahlaste se u paní Trnkové na tel. 327 398 235. Při nepřítomnosti žáka ve škole není možno vzít oběd s sebou domů.

Pro žáky, kteří se výuky ve škole nezúčastní, platí nadále domácí vzdělávání beze změn.

Každý žák musí mít s sebou roušku, žáci se nebudou měnit ve skupinách tříd. Vyučovat budou všechny předměty v 1. ročníku pí. uč. Lebdušková, ve 2. a 4. ročníku pí. uč. Klinkáčková a ve 3. a 5. ročníku pí. uč. Rytinová.

Před vstupem do školy se bude žákům měřit teplota bezkontaktním teploměrem. V případě hodnoty vyšší než 37°C nebude dítěti umožněn vstup do školy. Žáci si budou dezinfikovat ruce. Rodiče doprovázející děti nebudou vstupovat do budovy, předají dítě pověřené osobě před vraty školy.

Škola je připravena na výuku, máme zajištěno dostatečné množství dezinfekce. Budou dodržovány zvýšené hygienické normy. Žádáme rodiče, aby svým dětem vysvětlili vážnost situace a sami dodržovali bezpečnostní opatření.

čestné_prohlášení (1)

Výlet vláčkem po Žlebech

Výlet vláčkem po Žlebech

Ač to zrána vzhledem k mírnému dešti nevypadalo, počasí se nám umoudřilo a my jsme tak s třídou Ježků mohli podniknout plánovaný poznávací výlet.

Na vlak jsme vyrazili s batůžky a těšili se, až motoráček dorazí. Už z dálky na nás vesele houkal a se skřípěním brzd nám v polích na stanici zastavil. Rychle jsme nastoupili, usadili se a kochali se cestou na Žlebské nádraží. Jízda vskutku nebyla dlouhá, ale zážitek byl pěkný, přeci jen nejezdíme vlakem každý den.

Vystoupili jsme a vydali se podél Doubravy směrem k zámeckému parku. Cestou jsme si povídali o významných budovách zde, až jsme došli k té nejvýznamnější – dominantě Žlebů – k zámku. V parku pod zámkem jsme si pohráli, až byl čas se vrátit zase zpátky do školky, a tak jsme parkem vyrazili a příjemný výlet završili kontrolou krmítek pro ptáčky, které jsme společně už předtím vyrobili a pově

Masopust

Masopustní průvod mateřské školy ve Žlebech

 

Ve čtvrtek 13.2.2020 nám vyšlo počasí přesně dle objednávky a vydali jsme se s dětmi na masopustní průvod po Žlebech. To bylo masek – babizen a čarodějů, různých zvířátek, a nikdo masku nezapomněl! V průvodu a ke zpěvu nám moc pěkně hrál na heligonku pan Havránek, a jeho hudba tak dokreslovala tradiční atmosféru. Obešli jsme školu, úřad, knihovnu a další místa, rozdali masopustní koblížky a potěšili tak návštěvou a zpěvem. Na vše dohlížel přísný mexičan v sombreru s rumbakoulemi . Průvod jsme si moc užili, jak děti , tak i dospělí a odnesli jsme si moc pěkný zážitek.