+420 731 449 130, +420 327 398 124 zszleby@post.cz

V pátek jsme pořádali pro rodiče a děti ze základní školy soutěž v parku. Trasa vedla zámeckým parkem a počasí nám přálo. Rodinné týmy, kterých se přihlásilo přes 20,  měly plnit různé úkoly, např. skákání přes švihadlo, poznávání písniček a názvů pohádek, hod šiškou na cíl, hmatem poznat, o jakou věc jde, čichem poznat, co je skryto v lahvičce, přiřazovat pohádkové postavy k sobě. Úkoly byly rozděleny na lehčí pro děti a trochu složitější pro dospělé. První tři místa byla odměněna věcnou cenou a diplomem, všichni dětští soutěžící dostali sladkou odměnu. Děkujeme všem účastníkům, že si přišli zahrát.