Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem
přijatých/nepřijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Žleby pro

školní rok 2023/24

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka
Základní školy a Mateřské školy Žleby, okres Kutná Hora,
zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem
přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora

pro školní rok 2023/24

Seznam ke stažení >>ZDE<<