Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora

zastoupená Mgr. Marcelou Palošovou, ředitelkou školy

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

U Č I T E L / U Č I T E L K A  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y

učitel/učitelka 2. st. ZŠ, pouze s VŠ vzděláním pedagogického směru

aprobace např. český jazyk, matematika, tělesná výchova, informatika

Podmínky:

Nástup: 28.8.2023

Pracovní úvazek: plný nebo zkrácený úvazek

Vhodné: pro muže i ženy

Místo výkonu práce: ZŠ a MŠ Žleby

Bližší informace poskytne:

Mgr. Marcela Palošová – tel: 772 720 771

Jak se přihlásit:

poštou, osobně, mailem – zszleby@post.cz, ( životopis – údaje o vzdělání,

dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, )

Termín pro podání písemností:

do : 15. 6. 2023

ve Žlebech dne 16.5.2023

Mgr. Marcela Palošová, ředitelka školy